Γενικός αντιπρόσωπος Ελλάδος
Τέλειες εγκαταστάσεις υγραερίου
ΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LPG/CNG

GAS SETTING


lpgtech stathis

Κάνοντας κλίκ στην παραπάνω εικόνα θα λάβετε την τελευταία έκδοση του προγράμματος

Εάν έχετε οτιδήποτε απορίες σχετικά με τις αλλαγές στην εφαρμογή ή άλλα συναφή προβλήματα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Παρακάτω δίνεται ένας κατάλογος των πιο σημαντικών αλλαγών της εφαρμογής.

Version Important changes
2.0.28.67 Added TECH ONE, TECH DUO firmware, version 91:
  • Fixed the acceleration options.

Improved:

  • Improved connection with digital switch and the controller.
  • Fixed problem related to changing controller settings and improved value editing;
  • Improved readability of the text on the “Settings” tab;
  • Small bugs fixed.
2.0.25.67 TECH 204 firmware, version 67:
  • Added support for digital switch.

RGB switch firmware, version 0.1.3:

  • Prepared to work with TECH 204.
  • Other improvements.

Added:

  • Support for digital switch for TECH 204.

Improved:

  • Improved communication with digital switch.
  • Other bugs fixed.
2.0.23.66 Other:
  • Small bugs fixed.
2.0.22.66 Added:
  • TECH ONE firmware upload bug fixed.
  • Switch control panel firmware upload bug fixed (noticed in 2.0.21.66 version).
2.0.21.66 Added:
  • Small bugs fixed.
  • Added new firmware for TECH ONE, TECH DUO and switch control panel RGB.
  • Brightness, volume and sound type selection added for digital switch control panel.
  • Procedure of digital switch control panel firmware upload changed.
  • TECH DUO password lock feature added.
2.0.20.66 Added:
  • Gas level sensors 90 Ohm i 50 kOhm default settings changed.
  • Gas level indication bug fixed for 90 Ohm sensor in TECH ONE and TECH DUO.
  • Gas level sensor levels adjusting alghoritm and window view optimized.
  • Default colors on RGB switch control panel optimized.
  • „Full screen” feature added in „View” tab
2.0.19.66 Added:
  • Updated TECH DUO firmware.
  • Small bugs fixed.
2.0.18.66 Added:
  • Updated TECH DUO firmware.
  • Translations optimized.
2.0.17.66 Added:
  • Added new version of firmware – 66.
  • „Delete all DTC’s” function added in automatic OBD errors deleting.
  • Lithuanian language added.

Other:

 • Small bugs fixed.
 • Switch control panel RGB configure window optimized.
 • Switch control panel settings moved to „Gas level sensor” settings window.
 • „Gas level sensor” window resolution optimized.
 • Switch control panel icon optimized.
 • TECH ONE firmware upload optimized.
 • „Nozzle calculator” algoritm and window view optimized.
 • „Last refuelling chart” and gas level sensor supply features added (TECH DUO).
 • Corrections import bug fixed (TECH DUO).
2.0.14.65 Added:
  • TECH DUO support added.
  • „Nozzle calculator” added („Tools” tab).

Other:

 • „Table” viewset as default while opening „Map” tab.
 • „Units” and „Colouring” menu moved to „View” tab.
 • Firmware selection bug fixed.
 • Real parameters window size optimized.
 • „Normal” to „Standard” name change in „Firmware” selection
2.0.13.65 Added:
  • TECHConnect support added.
  • Switch control panel RGB support added.
  • Portuguese, Romanian and Italian languages added.
  • Added special TECH ONE firmware version –200. TECH ONE now works as a signal generator for injectors cleaning machine.

TECH ONE firmware – 88:

  • Shortened delay between electrovalve opening and switching over to gas.
  • Max. gas pressure no longer available on CNG mode.

2xx, 3xx, 5xx series firmware – 65:

  • Max gas RPM lowest value set to 0.
  • Max engine load on gas lowest value set to 0.
  • „Fast switch off” function optimized. Do not use in engines with wide opened petrol injectors strategy.
  • Small bugs from beta versions fixed.
  • „No connection with OBD scanner” bug fixed.
  • „Injector selection from icon” bug fixed.

Improved:

  • List of available firmwares optimized (old files deleted).
  • Communication ports selection optimized.
  • Wider application window restored


ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ \ ΛΗΨΕΙΣ \ GAS SETTING
ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Αντιπρόσωπος
LPGTECH Εγκαταστάσεις υγραερίου
Χρυσαυγή, Λαγκαδάς ΤΚ 57200
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2394025477
Κιν. 6977214835
Fax 2394020055
Login
active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης